روغن اسپند

 

روغن اسپند :  Peganum Harmala

به فارسی ( اسفند ، اسپند) و در کتب سنتی با نام ( حرمل )آمده است . گیاهی است علفی ، چند ساله که همه با آن آشنا می باشیم و به طور خودرو در اطراف شهرها به خصوص اراضی بایر حاشیه کویر به وفور دیده شده است.

 

مواد موثره :

هارمین ، هارمالین ، هارمالول ، پگانین ، وازی سین که به خاطر وجود همین آلکالوئیدها خوراکی نیست اما خاصیت مسکنی فراوانی دارد.

 

خواص دارویی :

از طب سنتی گرم و خشک است و مالیدن روغن آن به عضو برای گرم کردن بدن ، سیاتیک و رفع آب آوردی عضو خصوصا زانوها بسیار مفید است.

 

دستور مصرف :

در مودر زانوهای آب آورده روزی 2 مرتبه روی زانوها 4-5 قطره از روغن ریخته و حتما به حالت دورانی ماساژ داده و روی آن را با پارچه ای بسته و عضو را گرم نگه دارید تا رطوبت را بگیرد . سعی کنید پاها را تا جایی که امکان دارد خم نکنید و بیشتر پاها را دراز کنید تا بهبودی کامل ادامه یابد.

 

عوارض جانبی :

تاکنون هیچگونه عوارضی از مصرف این روغن گزارش نشده است.