روغن بنفشه

 

 روغن گل بنفشه

در کتاب سنتی با نام (بنفسج)نامیده شده،گیاهی معطر وچند ساله از گل و ریشه آن به عنوان دارو استفاده می شود.

 

موارد موثره:

میتل سالیسیلات،ویولین،اسانس معطر.

 

خواص دارویی:

از نظر طبیعت سرد و مرطوب است.برای زکام و سرفه و سرماخوردگی و ناراحتیهای کبد و معده و طحال و درد کلیه موثر می باشد.روغن بنفشه برای ریزش مژه و ابرو بسیارمفید است. در اسپانیا از روغن بنفشه به عنوان محرک در موارد رماتیسم و بیماری مصرف می شود و برای اگزوماها بسیار مفید است.

 

دستور مصرف:

برای جلوگیری از ریزش ابرو و مژه و پرپشت کردن از روغن شبها به مژه و ابرو زده و خوابیده و ابروها را با نوک انگشت ماساژ دهید.در موارد دیگر به محل مورد نظرریخته و ماساژ دهید.برای رفع زکام و سرماخوردگی شبها1-2قطره از روغن در بینی چکانده شود.تا بهبودی کامل ادامه دهید.

 

عوارض خانبی:

تاکنون هیچ عوارضی از مصرف این روغن گزارش نشده است.