معرفي و آشنايي با خواص دارويي

  • دسته: Uncategorised
  • منتشر شده در سه شنبه, 26 مرداد 1395 08:00
  • نوشته شده توسط تقدیس
  • بازدید: 3623

 

 معرفی و آشنایی با خواص دارویی :

استفاده از گياهان به عنوان دارو براي پيشگيري و درمان بيماري ها از روزگاران كهن مورد توجه متخصصان طب سنتي قرار داشته و تا ابتداي قرن شانزدهم معتبرترين روش براي درمان بيماري ها به شمار مي رفته است. ابوعلي سينا از نخستين دانشمنداني است كه در كتاب قانون به شرح و بررسي علمي خواص درماني گياهان پرداخته است. قانون

 

استفاده از گياهان به عنوان دارو براي پيشگيري و درمان بيماري ها از روزگاران كهن مورد توجه متخصصان طب سنتي قرار داشته و تا ابتداي قرن شانزدهم معتبرترين روش براي درمان بيماري ها به شمار مي رفته است. ابوعلي سينا از نخستين دانشمنداني است كه در كتاب قانون به شرح و بررسي علمي خواص درماني گياهان پرداخته است. قانونابن سينا همراه با كتاب الحاوي كه از سوي رازي به رشته ي تحرير درآمد، منابع ارزشمند طب گياهي بوده و قرنها به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربي قرار گرفته است.

استفاده از گياهان به عنوان دارو براي پيشگيري و درمان بيماري ها از روزگاران كهن مورد توجه متخصصان طب سنتي قرار داشته و تا ابتداي قرن شانزدهم معتبرترين روش براي درمان بيماري ها به شمار مي رفته است. ابوعلي سينا از نخستين دانشمنداني است كه در كتاب قانون به شرح و بررسي علمي خواص درماني گياهان پرداخته است. قانون ابن سينا همراه با كتاب الحاوي كه از سوي رازي به رشته ي تحرير درآمد، منابع ارزشمند طب گياهي بوده و قرنها به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربي قرار گرفته است.قرن شانزدهم با آغاز نگرش هاي نوين در علم پزشكي همراه بود. در نتيجه ظهور ديدگاههاي جديد درمان، كم كم روشهاي درمان بيماري ها با گياهان كنار گذارده شد و استفاده از داروهاي تازه هم مشكلات خاص خود را داشت. عوارض جانبي بسيار زياد داروهاي شيميايي و گراني آنها موجب گرايش مجدد مردم به طب گياهي شد. در قرن اخير پيشرفت عمده اي در بهره گيري از گياهان دارويي حاصل شده است و آزمايشگاه هاي مجهز در سراسر جهان براي بررسي اثرات اين داروها به كار و فعاليت مشغولند.

 

شايد براي بسياري از مردم قابل تصور نباشد كه وجود انواع داروهاي شيميايي در بسته بندي هاي رنگارنگ حاصل تحقيق بر روي اجزاي مؤثر گياهان دارويي است. طبق آمار حدود 25 درصد از داروهاي تجويز شده از سوي پزشكان در ايالات متحده حداقل شامل يك جزو مستقل از گياهان هستند. بعضي از اين داروها از عصاره گياهان تهيه شده و گروهي ديگر از اين داروها از تركيبات شيميايي با منشأ گياهي ساخته مي شوند. آمار استفاده از داروهاي گياهي در سال هاي اخير قابل توجه است. سازمان بهداشت جهاني1 تخمين مي زند كه در حال حاضر 80 درصد جمعيت جهان يعني حدود 4 ميليارد نفر از طب گياهي در درمان بيماري ها استفاده مي كنند. اين سازمان خاطر نشان مي سازد كه از حدود 119 داروي گياهي حدود 74 مورد آن دقيقا همانند كاربرد آنها در طب سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد. همين موضوع موجب شده است كه هم اكنون تحقيقات گسترده اي از سوي شركت هاي داروسازي روي خواص درمان گياهان مناطق مختلف جهان انجام گيرد. هم چنين مواد مشتق از گياهان نقش عمده اي در صنعت داروسازي دارند. چنين داروهايي براي درمان بيماري هاي قلبي، فشار خون بالا، انواع دردهاي مزمن، آسم و ديگر بيماري ها به كار مي روند.

 

در اين تحقيق سعي شده خواص تعدادي از گياهان دارويي كه در ايران بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند مورد بررسي، و مواردي از مصرف آنها براي درمان بيماري ها بيان شود.
داروشناسي عبارت از كاربرد توأم رشته هاي مختلف علمي به منظور دستيابي به دانش داروها از نظرات گوناگون مي باشد. مي توان داروشناسي را به عنوان يك علم كاربردي كه سر و كار آن با علوم بيولوژي، بيوشيمي و امور اقتصادي داروهاي طبيعي و تركيبات متشكله ي آنهاست، تعريف كرد. در حقيقت بايد گفت كه داروشناسي مطالعه ي داروهايي است كه منشأ آنها از نباتات و حيوانات مي باشد.
داروهاي گياهي را عمدتا بر اساس مباني زير تقسيم بندي مي كنند:
1-  شكل ظاهري: در اين روش داروها را از روي شكل ظاهري اندام هاي مختلف گياهان مانند ريشه ها، برگها يا غده ها طبقه بندي مي نمايند.
2- خانواده هاي گياهي: تعداد زيادي از خانواده هاي گياهي داراي صفات بسيار مشخص و مشتركي هستند و بدين وسيله مي توان داروهاي حاصل از آنها را در يك زمان مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
3- كاربرد درماني: در اين طبقه بندي داروها صرفنظر از شكل ظاهري، خانواده هاي گياهي يا ساختمان شيميايي يك جا مورد مطالعه قرار مي گيرند. در اين روش بيشتر به گياهان مقوي، مدر، مسهل، آرام بخش و مهوع توجه مي شود.
4- تركيبات شيميايي: يكي از مناسب ترين روش هاي طبقه بندي گياهان دارويي طبقه بندي بر اساس تركيب شيميايي است. گياهان دارويي داراي تركيبات بسيار متنوعي هستند كه دسته اي از اين مواد داراي اثر درماني و تعدادي از نظر واكنش هاي شيميايي داراي اثر مي باشند.
امروزه داروهاي گياهي به يكي از اشكال دم كرده، جوشانده، عصاره، پودر، شربت، پماد، ضماد و اسانس (اغلب به صورت تقطير با بخارآب) مصرف و در بازار موجود مي باشند.